• Diskrétnost a anonymita
 • Flexibilní majetkové dispozice
image slider

Úvod


Sverenskyspravce.cz

Nový občanský zákoník zavedl od 1.1.2014 řadu nových institutů, které významně ovlivní náš každodenní život. Jednou z velmi atraktivních novinek je svěřenská správa majetku. Úprava je silně inspirována právním prostředím v Québecu.

Ta umožňuje dosáhnout anonymity vlastnictví, maximálně efektivní ochranu majetku před insolvencí nebo exekucí nebo způsob, jak zajistit udržení jeho hodnoty. Díky výhodnému daňovému a právnímu režimu může být rovněž nástrojem pro zhodnocování investic nebo mezigenerační distribuci příjmů.

Využití svěřenského fondu:

 • Anonymní vlastnictví majetku
 • Ochrana majetku před insolvencí nebo exekucí
 • Ochrana zájmů obmyšlených
 • Dobročinnost
 • Forma uspořádání dědických vztahů
 • Daňové plánování
 • Lepší vymezení vztahů v případě spoluvlastnictví
 • Flexibilní obchodní struktura, zejména v oblasti financování
 • Fond výplaty odměn managementu nebo zaměstnanců

Sverenskyspravce.cz je Váš web s informacemi o svěřenských fondech a svěřenských správcích. Získáte zde přehled o tom:

 • Co je svěřenský fond a k čemu jej lze využít
 • Jak svěřenský fond založit a nastavit jeho statut
 • Jaké jsou daňové aspekty svěřenské správy
 • Dozvíte se více o roli svěřenského správce a kdo může být správcem

Dále se zde dozvíte aktuality z oblasti svěřenské správy, zahraniční zkušenosti s tímto institutem a můžete rovněž diskutovat o rozličných tématech, která jsou se svěřenskou správou spojena, nebo v případě zájmu pokládat dotazy. Naši specialisté na svěřenskou správu Vám rádi poradí.