Nabídka

Zaujaly Vás možnosti svěřenského fondu?

Rádi byste vhodnost založení svěřenského fondu konzultovali?

Co můžeme v oblasti svěřenských fondů nabídnout?

 • analýza vhodnosti a výhodnosti zřízení svěřenského fondu
 • návrh struktury svěřenského fondu
 • návrh dokumentace a založení svěřenského fondu
 • výkon činnosti svěřenského správce
 • dohled nad činností svěřenského správce
 • právní a administrativní podpora

V případě dotazů nebo zájmu o naš služby nás neváhejte kontaktovat.

Založení svěřenského fondu

Poskytujeme poradentví v oblasti založení svěřenského fondu.

Proces založení má několik hlavních fází:

 1. Analýza vstupních informací a záměrů zakladatele
 2. Návrh komplexního řešení
 3. Příprava dokumentace
 4. Založení svěřenského fondu a pověření správce
 5. Převzetí majetku fondu správcem
 6. Zahájení činnosti fondu

Analýzu vstupních informací a záměrů zakladatele spolu s návrhem komplexního řešení poskytujeme ZDARMA.

Příprava dokumentace a založení svěřenského fondu je nejdůležitější fází, neboť pouze právně perfektní konstrukce a nastavení svěřenského fondu včetně analýzy právních titulů k majetku. Lze tak zabránit budoucím nejasnostem nebo dokonce neplatnosti svěřenského fondu.

Poplatek za činnost správce je hrazen z majetku fondu, nejčastěji ročním procentem z výše majetku. Nicméně lze poplatek stanovit i paušální měsíční platbou nebo jinak. Správce může být rovněž motivován výkonnostní odměnou ze zisku nebo

Správa svěřenského fondu

Disponujeme specialisty s širokými zkušenostmi v oblasti práva a ekonomiky, kteří jsou schopni vykonávat zodpovědně funkci svěřenského správce v případě jakýchkoliv aktiv vyčleněných do svěřenského fondu.

Samozřejmostí je právní i morální bezúhonnost správce a jeho maximální diskrétnost.

Správa majetku mimo jiné zahrnuje:

 • rozdělování výnosů fondu beneficientům
 • zpracování zprávy o fondu
 • vedení účetnictví fondu
 • plnění daňových povinností

Nezapomeňte, v případě, že bude zakladatel nebo obmyšlený zároveň správcem, musí být správcem jmenována další osoba, která bude se zakladatelem resp. obmyšleným jednat společně. Službu společné správy poskytujeme za velmi výhodných podmínek.

Dohled nad svěřenskými správci

Jsme schopni zajistit kvalifikovaný dohled nad výkonem svěřenské správy. Profesionální dohled zabezpečí, aby správa fondu probíhala v souladu se statutem. Identifikuje případná rizika vyplývající ze správy a informuje zakladatele anebo obmyšleného, popřípadě přímo zajistí nápravu.

Kontakt

Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat na info@sverenskyspravce.cz.

Kancelář svěřenského správce

Mgr. Ing. Ondřej Pieran
telefon: +420 775 310 020
e-mail: info@sverenskyspravce.cz
ICQ: 647775958

adresa kanceláře Praha: Řehořova 27/44, Praha 3, PSČ 130 00
adresa kanceláře Bohumín: Fibichova 894, Bohumín, PSČ 735 81